Privacy Policy

Zodra je onze website vierwerkenpersoneel.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en
slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We
kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring
regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd
op 02 juni 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan je gegevens?
 5. Welke gegevens van je gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 7. Hoelang bewaren we je gegevens?
 8. Met wie delen we je gegevens?
 9. Waar slaan we je gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 11. Wat mag je van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons
gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze
website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer
weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?

Vier Werk & Personeel is verantwoordelijk voor de website vierwerkenpersoneel.nl en daarmee de verantwoordelijke
organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens
zijn:


Vier Werk & Personeel
Doctor Bekenkampstraat 71
9641 BS Veendam
87785080

Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn
onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • gegevens invult op onze website
 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • woonadres of vestigingsadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • opleiding(sniveau)
 • functie

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 • we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet
 • kunnen doen
 • we moeten onze wettelijke taak uitvoeren

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel
waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens
de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om
eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je
bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?

We kunnen je persoonsgegeven geven aan anderen. We doen dit alleen als:

 • we van jou je toestemming hebben gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 • je klant bij ons bent
 • we dat moeten doen om onze wettelijke taak uit te voeren

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de
EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We
hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de
hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de
handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden
gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van
beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we je gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar
met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons ook weten.

Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover
hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je
gegevens omgaan.

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je
persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons
aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze
website.

Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de
digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat
wenst.

Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen
mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou
herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige
gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag
voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.
Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is
het de rechtbank in de vestigingsplaats van Vier Werk & Personeel die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via annetkeur@vierwerkenpersoneel.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30
dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich
meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren.
In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens
zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van
toepassing op onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren
van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik
ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18
jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan
onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar
annetkeur@vierwerkenpersoneel.nl. We helpen je graag